Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind, ook meerderjarigenbewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel, bedoeld voor personen die door hun lichamelijke of geestelijke situatie, tijdelijk of langdurig, niet in staat zijn om de eigen financiën te beheren. Ook problematische schulden of een verslaving kunnen grond voor bewind zijn.

Het bewind wordt door de kantonrechter ingesteld en beperkt alleen het beheer over de goederen en financiële zaken van de betrokkene, niet zijn of haar overige rechten. Instelling van het bewind kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, de partner en familieleden tot en met de vierde graad. De aanvraag kan ook worden gedaan door een medewerker van de instelling waar iemand woont.

Wat doet de bewindvoerder?

De bewindvoerder verzorgt de volledige financiële administratie voor haar cliënten. Zij beheert het geld, betaalt de vaste lasten en bekijkt de mogelijkheden voor toeslagen, heffingskortingen en bijzondere bijstand. Ook doet zij de belastingaangifte.
De cliënten krijgen de beschikking over een bankrekening met bijbehorende pinpas. Op deze rekening zal periodiek (bijvoorbeeld wekelijks) een afgesproken bedrag worden overgemaakt en daarmee kunnen onze cliënten zelf hun dagelijkse aankopen doen.
De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over haar werkzaamheden en over de financiële situatie van betrokkene. Voor het doen van grote en niet alledaagse uitgaven moet de bewindvoerder vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter.

Hoe vraag ik bewindvoering aan?

Een aanvraag voor onderbewindstelling loopt meestal via de toekomstige bewindvoerder, zoals Anuva Beschermingsbewind.
De betrokkene, zijn/haar familie of een hulpverlener neemt contact met ons op, waarna wij een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt nog eens uitgelegd wat onderbewindstelling precies betekent.
Wanneer tot onderbewindstelling wordt besloten, vindt er een intakegesprek plaats. Voorafgaand aan dit gesprek dient u een intakeformulier in te vullen, zodat wij een goed beeld krijgen van de situatie. Tevens maken we tijdens het intakegesprek afspraken om een goede samenwerking te waarborgen.
Vervolgens helpen wij bij de aanvraagprocedure tot onderbewindstelling bij de kantonrechter.

Wat zijn de kosten van bewindvoering?

Voor bewindvoering gelden vaste tarieven, welke zijn vastgesteld door de staatssecretaris van Rechtsbescherming en zijn afhankelijk van uw gezinssituatie en de hoogte van uw eventuele schulden. Naast de maandelijkse vergoeding, betaalt u eenmalig een intakevergoeding.

Bij geringe inkomsten kan er bijzondere bijstand worden verleend voor de kosten van bewindvoering. Wij vragen dit voor u aan. Voor de aanvraag beschermingsbewind dient u rekening te houden met een eenmalige betaling van griffierechten, een bedrag van ca. € 80,-.

Meer informatie:

Folder beschermingsbewind (pdf)